✈ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG cho mọi đơn hàng!

headphones 100x100 1

Hotline

055.977.6818

Giỏ hàng

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Vitamin S

Ngày có hiệu lực: 22/03/2023

Vitamin S tôn trọng và lo ngại về quyền riêng tư. Chính sách bảo mật này mô tả các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập thông qua trang web vitamins.vn của chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ”). Cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin với ai có thể chia sẻ nó và các lựa chọn có sẵn liên quan đến việc sử dụng thông tin của chúng tôi. Chính sách bảo mật cũng mô tả các biện pháp chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân, thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin đó và cách các cá nhân có thể liên hệ với chúng tôi về thực tiễn bảo mật của chúng tôi và để thực hiện các quyền của họ.

Liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi theo nhiều cách khác nhau. Các loại thông tin cá nhân chúng tôi có được bao gồm:

 • Thông tin liên hệ (chẳng hạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng và hướng dẫn, bưu điện mã, số điện thoại và ID cá nhân);
 • Thông tin đăng nhập để tạo tài khoản trên Dịch vụ (chẳng hạn như email địa chỉ và mật khẩu);
 • Thông tin có trên hồ sơ công khai truyền thông xã hội của bạn, trong phạm vi bạn quyết định tạo tài khoản trên bằng tài khoản mạng xã hội của bạn.
 • Thông tin bạn chọn gửi trên hồ sơ công khai được cá nhân hóa của mình, bao gồm tên địa chỉ web, tên người dùng, ảnh, liên kết đến tài khoản mạng xã hội và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn gửi trên phần tài khoản của bạn trên Vitamins.vn
 • Nội dung do người dùng tạo liên quan đến đánh giá sản phẩm, nhận xét, câu hỏi và câu trả lời.
 • Thông tin thanh toán, chẳng hạn như tên, địa chỉ thanh toán, số tài khoản và chi tiết thẻ thanh toán (bao gồm số thẻ, ngày hết hạn và bảo mật mã) cho các khoản thanh toán do chúng tôi xử lý. Trong phạm vi mọi khoản thanh toán được xử lý bởi bất kỳ bên thứ ba nào khác như Momo hoặc Apple Pay, sau đó là quyền riêng tư chính sách của các bên đó sẽ chi phối thông tin đó.
 • Tài khoản ngân hàng và thông tin thuế liên quan đến bất kỳ chương trình nào của công ty có thể cung cấp các khoản thanh toán cho khách hàng (chẳng hạn như chương trình Phần thưởng).
 • Lịch sử đặt hàng, bao gồm thông tin về các sản phẩm đã mua hoặc xem trên Vitamin S
 • Chi tiết bạn cung cấp thông qua các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng và khảo sát.
 • Thông tin truyền thông xã hội, chẳng hạn như Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter và YouTube) hoặc được đăng trên các trang truyền thông xã hội (chẳng hạn như các trang truyền thông xã hội hoặc các trang khác mà chúng tôi có thể truy cập).
 • Thông tin cá nhân khác có trong nội dung bạn gửi trên Vitamins.vn, chẳng hạn như thông qua tính năng “Liên hệ với chúng tôi” của chúng tôi hoặc các công cụ hỗ trợ khách hàng khác.
 • Tùy chọn quốc gia/khu vực và ngôn ngữ dựa trên cài đặt thiết bị di động và/hoặc IP;
 • Địa chỉ IP, thiết bị, hệ điều hành và thông tin trình duyệt mà chúng tôi dò.

Bạn không bắt buộc phải cung cấp thông tin này nhưng, nếu bạn chọn không làm vì vậy, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một số dịch vụ nhất định và các tính năng liên quan.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin chúng tôi có được để: Thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi để cung cấp cho bạn các sản phẩm và giao sản phẩm đã đặt hàng.

Chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin chúng tôi có được thông qua vitamins.vn nếu chúng tôi có lợi ích hợp pháp để làm như vậy, bao gồm hỗ trợ các chức năng sau:

 • Thiết lập và quản lý tài khoản của bạn;
 • Liên lạc với bạn về tài khoản hoặc giao dịch của bạn và gửi cho bạn thông tin về các tính năng và cải tiến.
 • Xử lý khiếu nại liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và lưu giữ bạn đã thông báo về tình trạng đơn đặt hàng của bạn.
 • Quản lý các chương trình khuyến mãi và khách hàng thân thiết của chúng tôi.
 • Đăng bài đánh giá sản phẩm của bạn và quản lý chương trình Đánh giá của chúng tôi.
 • Cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn với Dịch vụ, bao gồm cung cấp các đề xuất dựa trên sở thích của bạn.
 • Xác định và xác thực bạn để bạn có thể sử dụng Dịch vụ.
 • Tiếp thị sản phẩm của chúng tôi cho bạn và cung cấp cho bạn các chương trình khuyến mãi, bao gồm ưu đãi đặc biệt, phiếu giảm giá, giảm giá và cơ hội giành chiến thắng trong các cuộc thi.
 • Liên lạc với bạn, và quản lý sự tham gia của bạn trong, các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc khảo sát.
 • Trả lời các yêu cầu và thắc mắc của bạn và cung cấp hỗ trợ khách hàng, chẳng hạn như thông qua chatbot của chúng tôi hoặc các công cụ hỗ trợ khách hàng khác.
 • Điều hành, đánh giá và cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi (bao gồm cả việc phát triển mới dịch vụ; tăng cường và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi; quản lý thông tin liên lạc của chúng tôi; phân tích cơ sở người dùng và Dịch vụ của chúng tôi; Thực hiện phân tích dữ liệu và thị trường nghiên cứu; và thực hiện kế toán, kiểm toán và các chức năng nội bộ khác).
 • Bảo vệ và ngăn chặn gian lận và tội phạm khác hoạt động, khiếu nại và các trách nhiệm pháp lý khác.
 • Tuân thủ và thực thi các yêu cầu pháp lý hiện hành, có liên quan các tiêu chuẩn ngành và chính sách của chúng tôi, bao gồm Chính sách Quyền riêng tư này và Điều khoản sử dụng của Vitamin S.
 • Liên lạc với bạn về những thay đổi đối với chính sách của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi cho bạn bản tin sức khỏe, email, SMS, thông báo về Sản phẩm, dịch vụ, bán hàng và ưu đãi đặc biệt nếu bạn đăng ký để nhận chúng và chưa chọn không tham gia. Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để hiển thị quảng cáo cho các sản phẩm, dịch vụ, bán hàng và ưu đãi đặc biệt của chúng tôi thông qua các trang web hoặc mạng của Facebook và Google. Ví dụ: nếu bạn đang ở trên Facebook, bạn có thể thấy quảng cáo của chúng tôi trên nền tảng truyền thông xã hội hoặc nếu bạn đăng nhập vào tài khoản Google của mình, bạn có thể thấy quảng cáo của chúng tôi khi bạn sử dụng công cụ tìm kiếm Google, Instagram, Facebook, Facebook Audience Network, YouTube, Gmail và Mạng hiển thị của Google vì các bên thứ ba này sẽ khớp địa chỉ email của bạn với bạn. Trong phạm vi luật pháp hiện hành quy định, bạn có thể phản đối việc sử dụng địa chỉ e-mail của mình cho mục đích quảng cáo bất cứ lúc nào như được chỉ định trong phần Quyền và Lựa chọn bên dưới.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin chúng tôi có được về bạn thông qua các trang web của chúng tôi với Thông tin thu được thông qua các ứng dụng của chúng tôi cho các mục đích được mô tả ở trên. Chúng ta cũng có thể sử dụng thông tin chúng tôi có được theo những cách khác với sự đồng ý của bạn.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc mở email của chúng tôi, chúng tôi có thể nhận được một số thông tin bằng các phương tiện tự động, chẳng hạn như cookie trình duyệt, cookie Flash, lưu trữ cục bộ, web đèn hiệu và pixel, JavaScript, số nhận dạng thiết bị, nhật ký máy chủ và các công nghệ khác. Các thông tin chúng tôi có được theo cách này có thể bao gồm địa chỉ IP thiết bị của bạn, tên miền, số nhận dạng được liên kết với thiết bị và hoạt động của bạn Loại và đặc điểm hệ thống, đặc điểm trình duyệt web, ngôn ngữ tùy chọn, dữ liệu nhấp chuột, tương tác của bạn với Dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như các trang web bạn truy cập, các liên kết bạn nhấp vào và các tính năng bạn sử dụng), các trang dẫn dắt hoặc giới thiệu bạn đến Dịch vụ của chúng tôi, ngày và giờ truy cập vào Dịch vụ và thông tin khác về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể nhận biết vị trí địa lý của thiết bị và các thông tin khác liên quan đến định vị thông qua GPS, Bluetooth, tín hiệu WiFi và các công nghệ khác cho một số mục đích nhất định được liệt kê ở trên, chẳng hạn như cung cấp cho bạn Dịch vụ của chúng tôi.

“Cookie” là một tệp văn bản mà các trang web gửi đến máy tính của khách truy cập hoặc các thiết bị được kết nối Internet để nhận dạng trình duyệt của khách truy cập hoặc để lưu trữ thông tin của trình duyệt. Cookie có thể được đặt trực tiếp bởi trang web mà người dùng đang truy cập (“cookie của bên thứ nhất”) hoặc bởi một tên miền khác với trang web mà người dùng đang truy cập (“cookie của bên thứ ba”). “Flash cookie”, còn được gọi là Một đối tượng chia sẻ cục bộ, hoạt động giống như một cookie web để cá nhân hóa người dùng trải nghiệm trên các trang web sử dụng Adobe Flash Player. Một “đèn hiệu web”, còn được gọi là thẻ Internet, thẻ pixel hoặc GIF rõ ràng, liên kết các trang web với máy chủ web và cookie của họ và có thể được sử dụng để truyền thông tin được thu thập thông qua Cookie trở lại máy chủ web. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu trong email để giúp chúng tôi theo dõi tỷ lệ phản hồi, xác định khi nào email của chúng tôi được truy cập hoặc chuyển tiếp, và cho các mục đích khác được liệt kê ở trên.

Các loại cookie và công nghệ tương tự sau đây được sử dụng trên Dịch vụ:

3.1) Cookie cần thiết

Chúng tôi sử dụng các cookie cần thiết để giúp cho phép Dịch vụ hoạt động, bao gồm để (1) nhận dạng bạn khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình, (2) theo dõi các tùy chọn bạn chỉ định trong khi sử dụng Dịch vụ và (3) quản lý tính bảo mật của Dịch vụ.

3.2) Cookie chức năng

Dịch vụ của chúng tôi cũng sử dụng cookie để cá nhân hóa nội dung của Dịch vụ dựa trên việc bạn sử dụng Dịch vụ và hỗ trợ một số dịch vụ của bên thứ ba nhất định để cung cấp chức năng nâng cao, chẳng hạn như cho phép video được đăng trên Dịch vụ từ YouTube. Các tính năng này sử dụng cookie của bên thứ ba (ví dụ: cookie You Tube) được các dịch vụ của bên thứ ba đặt trực tiếp trên thiết bị của bạn. Các thực tiễn về quyền riêng tư của các bên thứ ba này, bao gồm chi tiết về thông tin họ có thể thu thập về bạn, phải tuân theo các thông báo về quyền riêng tư của các bên này mà chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại.

3.3) Cookie phân tích

Thông qua Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các ứng dụng, trang web, thiết bị của bên thứ ba và các dịch vụ trực tuyến khác. Trên Dịch vụ của mình, chúng tôi sử dụng các dịch vụ phân tích trực tuyến của bên thứ ba, chẳng hạn như các dịch vụ của Google Analytics. Các nhà cung cấp dịch vụ quản lý các dịch vụ phân tích này sử dụng các công nghệ tự động để thu thập dữ liệu (chẳng hạn như địa chỉ email, địa chỉ IP, cookie và các số nhận dạng thiết bị khác) để đánh giá, ví dụ: việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và để chẩn đoán các vấn đề kỹ thuật. Để tìm hiểu thêm về Google Analytics, vui lòng truy cập http://www.google.com/analytics/learn/privacy và để chọn không bị Google Analytics theo dõi trên tất cả các trang web, vui lòng truy cập: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ngoài ra, Dịch vụ của chúng tôi sử dụng cookie phân tích FullStory và các công nghệ tương tự (lưu trữ cục bộ) để thu thập thông tin kỹ thuật từ thiết bị của bạn (chẳng hạn như địa chỉ IP, loại thiết bị và hệ điều hành, trình duyệt và vị trí địa lý gần đúng dựa trên địa chỉ IP thiết bị của bạn), cũng như thông tin về các tương tác của bạn với Dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như luồng nhấp chuột, duyệt web và dữ liệu gõ phím, và URL giới thiệu và thời lượng phiên). Thông tin này cho phép chúng tôi tạo lại các phiên của bạn để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, khắc phục sự cố, quản trị và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi.

3.4) Cookie quảng cáo được cá nhân hóa

Thông qua Dịch vụ của chúng tôi, cả chúng tôi và một số bên thứ ba nhất định đều có thể thu thập Thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn để cung cấp cho bạn quảng cáo về sản phẩm và dịch vụ phù hợp với sở thích cá nhân của bạn. Bạn có thể thấy Quảng cáo trên các trang web hoặc ứng dụng di động khác vì chúng tôi tham gia quảng cáo Mạng. Mạng quảng cáo cho phép chúng tôi nhắm mục tiêu thông điệp của mình đến người dùng đang xem xét dữ liệu nhân khẩu học, sở thích suy luận của người dùng và ngữ cảnh duyệt web. Những Mạng theo dõi các hoạt động trực tuyến của người dùng theo thời gian bằng cách thu thập thông tin Thông qua các phương tiện tự động, bao gồm thông qua việc sử dụng cookie của trình duyệt, WEB đèn hiệu, số nhận dạng thiết bị, nhật ký máy chủ, đèn hiệu web và các thứ tương tự khác Công nghệ. Các mạng sử dụng thông tin này để hiển thị quảng cáo có thể phù hợp với sở thích của cá nhân, để theo dõi trình duyệt hoặc thiết bị của người dùng trên toàn bộ nhiều trang web và ứng dụng và để xây dựng hồ sơ duyệt web trực tuyến của người dùng và các hoạt động sử dụng ứng dụng. Thông tin mà mạng quảng cáo của chúng tôi có thể thu thập bao gồm dữ liệu về lượt truy cập của người dùng vào các trang web và ứng dụng tham gia vào các trang web và ứng dụng có liên quan mạng quảng cáo, chẳng hạn như các trang hoặc quảng cáo đã xem và các hành động được thực hiện trên trang web hoặc ứng dụng. Việc thu thập dữ liệu này diễn ra cả trên Dịch vụ của chúng tôi và trên các trang web và ứng dụng của bên thứ ba tham gia vào mạng quảng cáo. Này Quy trình cũng giúp chúng tôi theo dõi hiệu quả của các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi.

3.5) Cách thay đổi cài đặt cookie của bạn

Trong phạm vi luật pháp hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý của bạn trước khi đặt cookie không cần thiết hoặc các công nghệ tương tự trên thiết bị của bạn và giữ lựa chọn của bạn trong khoảng thời gian sáu (6) tháng. Nếu bạn ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”) hoặc Vương quốc Anh (“Anh”), Nga hoặc Kazakhstan, bạn có thể thay đổi tùy chọn cookie của mình bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào biểu tượng “Tùy chọn cookie” ở cuối mỗi trang Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn cũng có thể ngăn một số loại cookie nhất định được tải xuống thiết bị của mình bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt web của bạn. Hầu hết các trình duyệt web sẽ cho bạn biết cách ngừng chấp nhận cookie trình duyệt mới, cách được thông báo khi bạn nhận được cookie trình duyệt mới và cách tắt cookie hiện có. Các liên kết bên ngoài sau đây sẽ giải thích cách quản lý cookie cho các trình duyệt phổ biến nhất:

Để tìm hiểu cách quản lý cookie cho các trình duyệt khác, vui lòng nhấp vào “trợ giúp” trên menu trình duyệt của bạn hoặc truy cập www.allaboutcookies.org. [Flash cookie thường không thể được kiểm soát, xóa hoặc vô hiệu hóa thông qua cài đặt trình duyệt của bạn và thay vào đó phải được quản lý thông qua cài đặt Adobe Flash Player của bạn. Để quản lý cookie Flash mà chúng tôi có thể sử dụng trên trang web của mình theo thời gian, bạn có thể truy cập trang Hỗ trợ Adobe Flash Player có sẵn tại đây. Ngoài ra, cài đặt thiết bị di động của bạn có thể cho phép bạn cấm các nền tảng ứng dụng dành cho thiết bị di động (chẳng hạn như Apple và Google) chia sẻ một số thông tin nhất định thu được bằng các phương tiện tự động với các nhà phát triển và nhà khai thác ứng dụng như chúng tôi. Dịch vụ của chúng tôi không được thiết kế để phản hồi các tín hiệu “không theo dõi” nhận được từ trình duyệt. Xin lưu ý rằng nếu không có cookie hoặc các công cụ tự động khác mà chúng tôi sử dụng để thu thập loại dữ liệu này, bạn có thể không sử dụng được tất cả các tính năng của Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi có được về bạn, ngoại trừ được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với (1) công ty con và chi nhánh của chúng tôi, và (2) nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi (chẳng hạn như lưu trữ trang web, xử lý thanh toán và ủy quyền, Thực hiện đơn hàng, vận chuyển, tiếp thị, dữ liệu phân tích, hỗ trợ khách hàng và phòng chống gian lận) cho các mục đích được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi không cho phép các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin trừ khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn: (1) nếu chúng tôi được yêu cầu làm như vậy bởi luật pháp hoặc quy trình pháp lý (chẳng hạn như lệnh tòa ); (2) để đáp lại yêu cầu của các cơ quan chính phủ, chẳng hạn như cơ quan thực thi pháp luật; (3) đến thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi; (4) Khi chúng tôi tin rằng tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để ngăn ngừa tổn hại về thể chất hoặc các tổn hại khác hoặc tổn thất tài chính; (5) liên quan đến một cuộc điều tra về nghi ngờ các hoạt động bất hợp pháp; (6) trong trường hợp chúng tôi bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp hoặc tài sản (bao gồm cả trong trường hợp tổ chức lại, giải thể hoặc thanh lý); hoặc (7) nếu không có sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi cung cấp cho bạn một số lựa chọn nhất định liên quan đến thông tin cá nhân mà chúng tôi có được về bạn. Ví dụ: nếu bạn đã tạo tài khoản với chúng tôi, bạn có thể Thay đổi tùy chọn liên lạc của bạn bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và nhấp vào “Tùy chọn liên lạc”. Trong phạm vi được cung cấp bởi áp dụng luật, bạn cũng có thể phản đối việc sử dụng thông tin cá nhân của mình để quảng cáo hoặc trực tiếp Mục đích tiếp thị và hủy đăng ký khỏi danh sách gửi thư tiếp thị của chúng tôi bằng cách theo liên kết “Hủy đăng ký” trong email của chúng tôi,  hoặc liên hệ với chúng tôi theo quy định trong phần Cách liên hệ với chúng tôi bên dưới. Chúng tôi sẽ áp dụng sở thích của bạn trong tương lai.

Trong phạm vi luật hiện hành quy định, bạn có thể: (1) yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân chúng tôi lưu giữ về bạn; (2) yêu cầu chúng tôi cập nhật, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa thông tin của bạn; hoặc (3) yêu cầu hạn chế chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bằng cách liên hệ với chúng tôi như được chỉ định trong phần Cách liên hệ với chúng tôi bên dưới.

Dịch vụ của chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các dịch vụ và trang web trực tuyến khác cho bạn thuận tiện, và có thể bao gồm các tính năng của bên thứ ba như ứng dụng, công cụ, tiện ích và plugin (ví dụ: Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter, YouTube và Shopify). Các dịch vụ, trang web này và Các tính năng của bên thứ ba có thể hoạt động độc lập với chúng tôi. Các thực tiễn về quyền riêng tư của các bên thứ ba này, bao gồm chi tiết về thông tin họ có thể thu thập Về bạn, phải tuân theo các tuyên bố về quyền riêng tư của các bên này mà chúng tôi khuyên bạn nên xem xét. Trong phạm vi bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào được liên kết hoặc các tính năng của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi, Vitamin S thì không chịu trách nhiệm về các hoạt động thông tin của các bên thứ ba này.

Trong phạm vi luật pháp hiện hành yêu cầu, chúng tôi giữ thông tin cá nhân thông tin bạn cung cấp trong suốt thời gian mối quan hệ của chúng tôi, cộng với một khoảng thời gian hợp lý để tuân thủ thời hiệu áp dụng hoặc nếu có yêu cầu khác theo luật hiện hành.

7.1) Các điều khoản khác về thông tin cá nhân

Quý khách chấp thuận cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để điều chỉnh, đánh giá và nâng cao chất lượng dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi

 • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng theo yêu cầu của Quý khách;
 • Mời quý khách tham gia các chương trình như khảo sát và gửi các thông tin tiếp thị, nâng cấp dịch vụ và khuyến mại và yêu cầu ngăn chặn những hoạt động bị cấm và/hoặc tuân thủ các Điều khoản sử dụng.

7.2) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích, phạm vi đã thông báo

Chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của quý khách hàng, tuyệt đối không mua bán, trao đổi thông tin khách hàng với bên thứ 3 vì mục đích thương mại. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng gửi email khiếu nại đến email admin@vitamins.vn hoặc gọi điện thoại tới số 0984.934.818 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 3 ngày làm việc (trừ thứ 7 và chủ nhật) kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

7.4) Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

Nếu bạn để lại nhận xét, nhận xét và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và phê duyệt bất kỳ nhận xét tiếp theo nào thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân chúng tôi có được thông qua Dịch vụ, bất hợp pháp hoặc trái phép phá hủy, mất mát, thay đổi, truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng.

Dịch vụ được thiết kế cho đối tượng chung và không hướng đến trẻ em dưới 16 tuổi. Vitamin S không cố ý thu thập hoặc gạ gẫm thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 16 tuổi thông qua Dịch vụ. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ một trẻ em dưới 16 tuổi, chúng tôi sẽ nhanh chóng xóa thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi. Nếu bạn tin rằng một đứa trẻ dưới 16 tuổi có thể đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi như được chỉ định trong phần Cách liên hệ với chúng tôi của Chính sách bảo mật này.

Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật định kỳ và không cần thông báo trước để bạn để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn thông tin cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ ra ở đầu Chính sách bảo mật khi được cập nhật gần đây nhất

Nếu bạn muốn thực hiện quyền riêng tư của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu này. Bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi hoặc viết thư cho chúng tôi, sử dụng các chi tiết liên hệ bên dưới nếu bạn muốn thực hiện các quyền này hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này:

 • Người nhận: CÔNG TY TNHH VITAMIN S
 • Email: admin@vitamins.vn
 • SĐT: 0984.934.818
 • Địa chỉ: TT1BT12.8, Vườn Mai, Ecoriver Hải Dương, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương
Vitamin S