✈ MIỄN PHÍ GIAO HÀNG cho mọi đơn hàng!

headphones 100x100 1

Hotline

055.977.6818

Giỏ hàng

Điều khoản & Điều kiện

Ngày có hiệu lực: 22/03/2023

Chào mừng bạn đến với Vitamin S bao gồm trang web vitamins.vn (gọi chung là “Trang web”)

Không phải lời khuyên chăm sóc sức khỏe

Các sản phẩm và tuyên bố về các sản phẩm cụ thể trên Vitamins.vn không được chấp thuận để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn ngừa bệnh tật.

Vitamins.vn không nhằm cung cấp chẩn đoán, điều trị hoặc tư vấn y tế. Các sản phẩm, dịch vụ, thông tin và nội dung khác được cung cấp trên Trang web, bao gồm thông tin có thể được cung cấp trực tiếp trên Trang web hoặc bằng cách liên kết đến các trang web của bên thứ ba chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác về bất kỳ lựa chọn chẩn đoán hoặc điều trị nào liên quan đến y tế hoặc sức khỏe.

Thông tin được cung cấp trên Vitamins.vn và các trang web được liên kết, bao gồm thông tin liên quan đến tình trạng y tế và sức khỏe, phương pháp điều trị và sản phẩm có thể được cung cấp ở dạng tóm tắt. Thông tin trên trang web bao gồm bất kỳ nhãn sản phẩm hoặc bao bì nào không được coi là thay thế cho lời khuyên từ chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi không khuyến nghị tự quản lý các vấn đề sức khỏe. Thông tin trên Trang web không toàn diện và không bao gồm tất cả các bệnh tật, bệnh tật, tình trạng thể chất hoặc cách điều trị. Liên hệ ngay với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sức khỏe. Không bao giờ bỏ qua hoặc trì hoãn lời khuyên y tế dựa trên thông tin bạn có thể đã đọc trên Trang web.

Bạn không nên sử dụng thông tin hoặc dịch vụ trên Vitamins.vn để chẩn đoán hoặc điều trị bất kỳ vấn đề sức khỏe nào hoặc để kê đơn bất kỳ loại thuốc hoặc phương pháp điều trị nào khác. Bạn phải luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe của mình và đọc thông tin do nhà sản xuất sản phẩm cung cấp cũng như bất kỳ nhãn hoặc bao bì sản phẩm nào, trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc, sản phẩm dinh dưỡng, thảo dược hoặc vi lượng đồng căn nào hoặc trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình tập thể dục hoặc ăn kiêng nào hoặc bắt đầu bất kỳ phương pháp điều trị nào cho sức khỏe vấn đề. Các cá nhân là khác nhau và có thể phản ứng khác nhau với các sản phẩm khác nhau. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ về sự tương tác giữa các loại thuốc bạn đang dùng và các chất bổ sung dinh dưỡng. Các nhận xét được đưa ra trong bất kỳ diễn đàn nào trên Trang web của nhân viên hoặc người dùng Trang web hoàn toàn là quan điểm cá nhân của riêng họ được đưa ra với tư cách cá nhân của họ và không phải là khiếu nại của chúng tôi hoặc chúng đại diện cho quan điểm hoặc quan điểm của chúng tôi. Xếp hạng sản phẩm của bất kỳ nhân viên hiện tại hoặc trước đây hoặc người dùng Trang web hoàn toàn là quan điểm cá nhân của riêng họ được thực hiện với tư cách cá nhân của họ và không nhằm mục đích thay thế cho sự chăm sóc y tế hoặc lời khuyên thích hợp từ chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên Trang web liên quan đến các khuyến nghị liên quan đến chất bổ sung cho bất kỳ mục đích sức khỏe nào.

Luôn kiểm tra nhãn sản phẩm hoặc bao bì trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào. Nếu có sự khác biệt, khách hàng cần thực hiện theo thông tin ghi trên nhãn, bao bì sản phẩm. Bạn nên liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi để làm rõ về chi tiết ghi nhãn và đóng gói sản phẩm cũng như cách sử dụng được khuyến nghị.

Sử dụng & Chấm dứt

Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi và/hoặc tham gia Chương trình, bạn tuyên bố và đồng ý rằng bạn ít nhất mười tám (18) tuổi trở lên và hoàn toàn có đủ năng lực và thẩm quyền để đồng ý với các điều khoản trong Thỏa thuận này hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Chương trình . Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn không được phép sử dụng Trang web này hoặc tham gia vào bất kỳ Chương trình nào.

Thiết lập & Sử dụng Tài khoản

Bạn được yêu cầu thiết lập một tài khoản trên Trang web để sử dụng một số tính năng nhất định, chẳng hạn như mua hàng. Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, đúng sự thật, đầy đủ và cập nhật về bản thân theo yêu cầu của Trang web và cập nhật kịp thời thông tin đó để duy trì thông tin chính xác, đúng sự thật, đầy đủ và cập nhật. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không chính xác, sai, không đầy đủ hoặc lỗi thời hoặc chúng tôi theo quyết định riêng của chúng tôi nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác, sai, không đầy đủ hoặc lỗi thời, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và cấm mọi hoạt động sử dụng hiện tại hoặc trong tương lai của Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web của bạn. Trong quá trình đăng ký, bạn sẽ tạo tên người dùng và mật khẩu. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra với tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản hoặc mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác và để đảm bảo rằng bạn thoát khỏi tài khoản của mình vào cuối mỗi phiên. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về mọi khoản phí phát sinh từ việc sử dụng tài khoản của bạn trên Trang web, bao gồm cả các khoản phí phát sinh từ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn không tuân thủ phần này.

Sử dụng trang web

Bạn đồng ý sử dụng Trang web và tham gia vào các Chương trình cho các mục đích hợp pháp và bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng và thông tin liên lạc của mình trên Trang web. Bạn đồng ý không đăng lên Trang web bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, vi phạm, phỉ báng, tục tĩu, không đứng đắn, đe dọa, xúc phạm hoặc có thể bị phản đối dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm bất kỳ tài liệu nào khuyến khích hành vi hoặc hành vi bất hợp pháp khuyến khích trách nhiệm dân sự, xâm phạm quyền lợi của người khác quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào của Việt Nam. Bạn đồng ý không sử dụng Trang web theo cách có thể cản trở hoạt động bình thường hoặc vi phạm việc sử dụng Trang web của bất kỳ người nào khác.

Chấm dứt hoặc Đình chỉ Thỏa thuận

Thỏa thuận này có hiệu lực cho đến khi chúng tôi hoặc bạn chấm dứt. Chúng tôi, theo quyết định riêng của mình, có thể đình chỉ hoặc chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và từ chối bạn truy cập vào Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web. Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với Dịch vụ khách hàng và ngừng tất cả việc sử dụng Trang web và Chương trình. Sau khi chúng tôi hoặc bạn chấm dứt, bạn phải hủy tất cả các tài liệu thu được từ Trang web bao gồm tất cả các bản sao của các tài liệu đó cho dù được tạo theo các điều khoản sử dụng có trong Thỏa thuận này hay theo cách khác. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web với thông báo cho bạn.

Chấm dứt tài khoản

Chúng tôi có quyền chấm dứt bất kỳ tài khoản nào nếu đơn đặt hàng của bạn bị coi là gian lận hoặc phí thẻ tín dụng bị tranh chấp. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần của Trang web, có hoặc không có thông báo, đối với bất kỳ hành vi nào. Tùy theo quyết định của mình, chúng tôi tin rằng là vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này, luật hoặc quy định hoặc là có hại cho người dùng khác hoặc chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi.

Giá bán sản phẩm

Đối với các mặt hàng được bán bởi Vitamin S, chúng tôi không thể xác nhận giá của một mặt hàng cho đến khi bạn đặt hàng. Bất chấp những nỗ lực tốt nhất của chúng tôi, một số lượng nhỏ các mặt hàng trong danh mục của chúng tôi có thể bị định giá sai. Theo luật hiện hành, nếu giá chính xác của một mặt hàng do Vitamin S bán cao hơn giá đã nêu của chúng tôi, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để được hướng dẫn trước khi vận chuyển hoặc hủy đơn đặt hàng của bạn và thông báo cho bạn về việc hủy bỏ đó.

Nội dung và hành vi của người dùng

Nguyên tắc về nội dung do người dùng tạo được bao gồm trong Thỏa thuận này. Tất cả Nội dung do Người dùng Tạo phải tuân thủ các nguyên tắc là một phần ràng buộc của Thỏa thuận này. Ngoài ra, tất cả nội dung do Người dùng tạo phải tuân thủ Quy tắc Ứng xử trong Thỏa thuận này. Nội dung do người dùng tạo, bao gồm đánh giá sản phẩm, chỉ phản ánh quan điểm và ý kiến của người đóng góp chứ không phải của Vitamin S. Vitamin S không xác minh hoặc xác nhận bất kỳ tuyên bố nào được đưa ra trong các đánh giá. Các tuyên bố liên quan đến bổ sung chế độ ăn uống chưa được Bộ Y tế đánh giá không nhằm chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn ngừa bất kỳ bệnh hoặc tình trạng sức khỏe nào.

Sự riêng tư

Bằng cách đồng ý và tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này, Bạn cũng xác nhận rằng Bạn hiểu Chính sách bảo mật của Vitamin S. Để tìm hiểu thêm về những gì chúng tôi làm với thông tin của bạn, vui lòng xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi.

Vitamin S